Hlavní předpoklad pro nového služebníka je
ochota
aby mu bylo minimálně 18
touha následovat Pána Ježíše
Jak vypadá nejlepší praktická příprava pro službu dětem?
vlastní zkušenosti z dětství
absolvování seminářů pro pracovníky s dětmi
pozorování jiného služebníka
Program pro děti
si každý služebník libovolně vymýšlí
se plánuje několik týdnů dopředu a nejlépe je používat systematické pomůcky
není potřeba připravit předem - nechám se vést od Ducha svatého
Objevujme Bibli je systematická pracovní pomůcka na čtyři roky
pro práci s dětmi 3-6 let
pro práci s dětmi 1-3 let
pro práci s dětmi 7-12 let
Jaký je hlavní záměr služby dětem?
a) vysvětlit dětem jádro evangelia
b) biblické vyučování pro růst dětí ve víře
c) a+b
Nejvíc se děti naučí
z kázání pro dospělé
když zapojíme co nejvíce smyslů do vyučování
když si čtou Bibli
Jsem dobrý/á učitel(ka), když
do vyučování zařadím co nejvíce legrace
mám ve své skupině hodně dětí
pomůžu dětem pochopit biblické poselství s aplikací do osobního života
Když jsem si přečetl(a) eBook První kroky
jsem dokonale připravená/ý pro službu dětem
se potřebuji naučit ještě mnoho dalších věcí a měl(a) bych se přihlásit na další seminář
či workshop
se mohu hlásit jako hlavní vedoucí služby dětem v našem sboru
Kvíz máš hotový!