1. Bydleli v zahradě Eden
 
2. Abelova maminka
 
3. Kainův tatínek
 
4. Abrahamův synovec
 
5. Ve snu viděl žebřík sahající až do nebe
 
6. Koupil Josefa od Izmaelců
 
7. Nejmladší Jákobův syn
 
8. Mojžíšův tchán
 
9. Přivedl Izraelce do zaslíbené země
 
10. V Gaze byl uvězněn v řetězech oslepený
 
11. Na Boazově poli sbírala klasy
 
12. Pod dozorem Elího sloužil Bohu už od dětství