1. Bavil krále Saula hrou na harfu
 
2. Dokázal přeložit králi záhadný nápis na zdi
 
3. Prorok, který strávil tři dny v břiše velryby
 
4. Kobylky a med lesních včel byly jeho potravou
 
5. Celník, kterého si Ježíš povolal mezi své učedníky
 
6. Učedník, kterému dal Ježíš jméno Kéfas
 
7. Farizeus, který za Ježíšem přišel v noci
 
8. Bratr Marie a Marty v Betánii
 
9. Slepý, kterého Ježíš uzdravil
 
10. Přinesl evangelium do Evropy
 
11. Pracoval s Pavlem celý rok v Antiochii
 
12. Lékař, který napsal své evangelium pro Theofila