1. Manžel Rebeky
 
2. Jákobův bratr
 
3. Jákobův strýc
 
4. Starší syn Jákoba a Ráchel
 
5. Měl koš z rákosu jako dočasný příbytek
 
6. Mojžíšův bratr
 
7. Otec Jozue
 
8. Prorokyně ze Starého zákona
 
9. Tchýně Rút
 
10. První izraelský král
 
11. Nejlepší Davidův přítel
 
12. Šalomounova matka