1. Prorok, kterému přinášeli krkavci jídlo
 
2. Ponořil se sedmkrát do Jordánu, aby se uzdravil
 
3. Prorok, kterého poslal Bůh do hrnčířova domu
 
4. Bůh mu předal deset přikázání
 
5. Popřel třikrát, že Ježíše zná
 
6. Byl zvolen na Jidášovo místo mezi apoštoly
 
7. Uzdravil chromého žebráka u chrámové brány
 
8. Pokřtil etiopského dvořana
 
9. Setkal se s Pánem Ježíšem na cestě do Damašku
 
10. Byl s Pavlem na cestě do Lystry
 
11. Vrchní celník Jericha, který chtěl vidět Ježíše
 
12. Pomazala Ježíšovi nohy pravou nardovou mastí