1. Otec bratrů Sema, Chama a Jafeta
 
2. Měl na Boží příkaz zhotovit dvě trubky ze stříbra
 
3. Abrahamova manželka (byla pohřbena v Hebronu)
 
4. Prodal svoje prvorozenství za mísu čočky
 
5. Mojžíšova manželka
 
6. Moudrý král, který napsal 3000 přísloví
 
7. Šalomounův následník na trůnu
 
8. Nebukadnezar ho přejmenoval na Beltšazara
 
9. Otec Jakuba a Jana
 
10. Vzkřísil v Jafě dívku jménem Tabita
 
11. Napsal na ostrově Patmos knihu Zjevení
 
12. Záchrance světa