1. Co slavíme na Velikonocích? - Ježíšovo...
 
2. Na co vzpomínáme Velký pátek? - Ježíšovo...
 
3. Město, v kterém se to všechno stalo
 
4. Země, v které se to všechno stalo
 
5. Zahrada, v které se Ježíš v noci předtím modlil
 
6. Zrádce z kruhu učedníků
 
7. Velekněz, který Ježíše vyslýchal
 
8. Kdo volal „ukřižovat!“
 
9. Vladař, který nechal Ježíše ukřižovat
 
10. Vězeň, který byl propuštěn
 
11. Upletli pro Ježíše korunu z trní
 
12. Co Ježíšovi oblekli? - Nachový...